Wij hebben een droom! Steun ons om deze te verwezenlijken!

Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving. Daarom geven zij jaarlijks € 100.000 terug aan de samenleving tijdens de Rabobank Coöperatie Weken. De leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek bepalen welke buurtversterkende projecten financieel worden ondersteund.

Ons doel
Stichting Kalkovens Hasselt is een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet voor het behoud van dit
unieke industrieel monument. Met aandacht voor onderhoud, inrichting, ontvangen van publiek en het doorgeven
van kennis over de rijke geschiedenis van deze eeuwenoude Hasseltse industrie. Graag willen wij toegang tot de oven realiseren. Niet meer kijken voor een hekje, maar beleven! Middels het aanleggen van een trap met bordes komt u straks uit in één van de oudste industriële monumenten.

Rabobank Coöperatie Weken
Tijdens de Rabobank Coöperatie Weken kunnen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hun stem uitbrengen op maatschappelijke of economische initiatieven die hun buurt versterken. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. Dit jaar is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Coöperatie Weken, dus doe mee!

Stemmen
De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15 november. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. Help ons daarom om zoveel mogelijk stemmen te krijgen om ons initiatief waar te maken!

Tevens een prachtige aanvulling op de inmiddels, met hulp van de coöperatieweken, opgestarte jeugdeducatie.
Uw steun brengt ons weer een tree dichterbij!

Klik hier om te stemmen

Copyright Stichting Kalkovens Hasselt 2017-2024© | Alle rechten voorbehouden