Museum seizoen 2020 gesloten

Vanaf 1 juni mogen musea, waaronder óók de Kalkovens in Hasselt, onder strikte voorwaarden en te nemen maatregelen, voorzichtig aan weer open.

Het was voor het bestuur van de Stichting alle reden om zich in alle eerlijkheid de vraag te stellen of het realistisch zou zijn om bij de Kalkovens te voldoen aan de strenge voorwaarden die door de Regering en het RIVM zijn opgesteld.

Niet alleen aan “de Kalkovens” en het daarin gevestigde museum, maar óók aan eventuele bezoekers worden bijzondere maar tevens zeer begrijpelijke eisen gesteld. Zo mag men o.a. niet meer “zomaar” binnenlopen maar men moet zich vooraf telefonisch aanmelden.

In en rondom de Kalkovens moet de anderhalve meter regel strikt in acht worden genomen, om nog maar niet te spreken over de hygiënische maatregelen die gelden!

Resumerend zijn wij tot de conclusie gekomen dat het, mede gezien óók de samenstelling van onze (kwetsbare) vrijwilligers, onmogelijk is om op een verantwoorde en veilige manier de Kalkovens in het seizoen 2020 voor het publiek te open te stellen.

Het behoeft géén betoog dat wij het genomen besluit betreuren, maar het, zo mogelijk, waarborgen van de gezondheid én veiligheid van een ieder persoonlijk gaat – uiteraard – boven alles!

Het had een seizoen moeten worden waarin wij ons jubileum zouden vieren . . .

Het bestuur spreekt de wens uit dat de huidige omstandigheden in verband met het Coronavirus een positieve wending krijgen, zodat er de komende winter en een stukje van het voorjaar 2021 gewerkt kan worden aan een meer museale uitstraling van het Kalkovencomplex.

En dat jubileum . . . hopen we volgend jaar alsnog te vieren!!

Copyright Stichting Kalkovens Hasselt 2017-2024© | Alle rechten voorbehouden